dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

środa, 30 listopada 2011

Percepcja podprogowa (subliminalna) - informacje podstawowe


Percepcja podprogowa 
(subliminalna) 


- oddziaływanie na mózg informacji bez jego świadomości ich spostrzegania.
Dotyczy bodźców wzrokowych lub słuchowych, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające krócej niż 0,04 sekundy) albo są zamaskowane innymi bodźcami.

Bodźce podprogowe mają wpływać na przetwarzanie innych bodźców. Podobnie niektórzy uczeni uważają, że bodźce odbierane podczas snu są przetwarzane w podobny sposób. Niekiedy uważa się, że takie słabe bodźce nie powodując świadomej refleksji, czynią nas bezbronnymi, gdyż nie możemy się obronić przed zawartą w przekazie sugestią. W efekcie sugestia ta mogłaby być traktowana jako własna myśl lub zalążek pomysłu bądź pragnienia, podobnie jak w przypadku sugestii hipnotycznej.

 

 

Badania Naukowe

Obrazy podprogowe


W 1998 roku Bar i Biederman stwierdzili że, obraz wyświetlany przez 47 milisekund jest wykrywany jedynie przez jedną na siedem badanych osób, po ponownej prezentacji liczba osób świadomych bodźca zwiększa się do jednej na trzy.

W badaniu z roku 2005 wyświetlono badanej osobie obraz podprogowo przez 16,7 milisekund i okazało się, że prawa część ciała migdałowatego wykazała większą aktywność podczas bodźca podprogowego z kolei lewa część ciała migdałowatego i kolumna neuronalna podczas późniejszego bodźca ponadprogowego trwającego pół sekundy.

 

Reklama podprogowa (subliminalna)


Zwana inaczej sugestią podprogową lub przekazem podprogowym - teoretycznie polega np. na włączaniu do filmu pojedynczych klatek z reklamą lub wgrywania ukrytego przesłania do piosenek.

Koronnym dowodem na skuteczność jej działania miał być eksperyment przeprowadzony w 1957 r. przez Jamesa Vicary'ego w USA. Podmienił on pojedyncze klatki filmu wyświetlanego w kinie dla zmotoryzowanych w Fort Dix na reklamy - napisy "pij colę" i "jedz popcorn" - i twierdził, że w ten sposób skłonił widzów do kupowania tych produktów. Liczne eksperymenty dowiodły potem, że badania te były sfabrykowane, co zresztą przyznał sam Vicary. Mimo to reklama podprogowa została zakazana w wielu krajach. Polska ratyfikowała konwencję o Telewizji Transgranicznej, która zakazuje perswazji poza świadomością widza, dlatego techniki reklamowe oddziałujące na podświadomość (chodzi tu głównie o reklamę telewizyjną i kinową) są zakazane.

W latach 80. zarzucano stosowanie przekazu podprogowego niektórym zespołom rockowym, które w ten sposób miały propagować satanizm lub nakłaniać do samobójstwa (słynna sprawa płyty Stained Class zespołu Judas Priest). Miały one rzekomo umieszczać w piosenkach komunikaty, które były słyszalne dopiero wtedy, gdy utwór był odtwarzany "od tyłu".
Zdaniem części badaczy przekaz podprogowy to jedynie mit - argumentują, że nie można ulec propagandzie, jeśli nie widzi się elementu propagandy. Jednak eksperymenty wykazały, że bodźce podprogowe wpływają na procesy poznawcze, choć wpływ ten utrzymuje się zaledwie przez ułamki sekundy. Rejestrowane mogą być proste informacje, takie jak stan emocjonalny.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

sobota, 26 listopada 2011

Reklama metapodprogowa - informacje podstawowe


Reklama metapodprogowa 


- to reklama parodiująca zarzuty o przemycanie w reklamach sygnałów podprogowych, wg niej - nie jest możliwe przemycanie w reklamach komunikatów podprogowych, tzn. odbieranych poza świadomością człowieka.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

środa, 23 listopada 2011

Kryptoreklama - informacje podstawowe


Kryptoreklama 


- ukryta działalność reklamowa wiążąca się z uzyskaniem przez dziennikarza bądź redakcję korzyści majątkowej lub osobistej od osoby bądź przedsiębiorstwa dążących do zamieszczenia przekazu reklamy sprawiającego wrażenie obiektywnej, redakcyjnej informacji. 

Polega to na służącym celom reklamowym lub promocyjnym przedstawieniu w słowach lub obrazach towaru, usługi, nazwy firmy, działalności przedsiębiorców, prezentujących w sposób wprowadzający w błąd odbiorców przekazu, co do jej charakteru, celu i przeznaczenia.

Przykłady kryptoreklamy: 
 • Eksponowanie bannerów reklamowych w przekazie telewizyjnym, podczas transmisji z wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych
 • Prezentowanie wyrobów konkretnej firmy w programach z uwidocznieniem ich etykiety, cech, rozpoznawalnego opakowania
 • Wymienianie nazwy konkretnej firmy lub produktu w przekazie przy jednoczesnym pomijaniu firmy konkurencyjnej i jej produktów w tymże
 • Eksponowanie logo firmy w przekazie wizualnym
 • Materiały promocyjne emitowane jako reportaże w magazynach informacyjnych


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

niedziela, 20 listopada 2011

Spot (telewizja) - informacje podstawowe


Spot telewizyjny  
(ang. spot = kropka) 


– krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie (przerywając je). 
Telewizyjne spoty reklamowe trwają najczęściej 30 sekund, ale spotyka się dłuższe i krótsze. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji telewizyjnych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów telewizji publicznych. 

Emisja spotów reklamowych w Polsce poprzedzana jest napisem Reklama. Aktualnie spoty telewizyjne stają się często wykorzystywanym narzędziem dla prowadzenia akcji reklamowych w Internecie, 
najczęściej jako "wyskakujące okienka".Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

czwartek, 17 listopada 2011

Reklama radiowa - informacje podstawowe


Reklama radiowa


- forma reklamy, która wykorzystuje radio w celu dotarcia do potencjalnego klienta. Reklama radiowa ma zróżnicowany zasięg. 

Może być bowiem nadawana przez stacje lokalne, regionalne, ogólnokrajowe oraz międzynarodowe. Ponieważ radio nadal pozostaje popularnym środkiem komunikacji, a audycje radiowe są z reguły adresowane do wybranych segmentów rynku (określonych grup słuchaczy), 
ułatwia to kierowanie reklamy do właściwych odbiorców.


Zaletą radia jest fakt, iż można go słuchać praktycznie wszędzie: 
w pracy, w czasie podróży, a koszt reklamy radiowej jest stosunkowo niski.  

Reklama radiowa charakteryzuje się również prostotą, łatwością i szybkością przygotowania haseł. Wadą reklamy radiowej jest migawkowość związana z krótkim okresem nadawania i powierzchownością odbioru (wielu słuchaczy nie koncentruje uwagi na informacjach przekazywanych w radiu).
Reklama radiowa zaczęła się rozwijać w latach 20. XX wieku Jej historia zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, kilka lat później pojawiła się w Polsce. 3 maja1927 roku na antenie rozgłośni poznańskiej (istniejącej do dziś pod nazwą Radio Merkury) odbyła się pierwsza emisja reklamy radiowej, natomiast pionierem światowym została amerykańska stacja Wind & Earth & Air & Fire w roku 1922.
 
Z danych Millward Brown SMG/KRC wynika, że obecnie w Polsce radia słucha codziennie 75% Polaków w wieku 15–75 lat, średni czas słuchania radia w dni powszednie wynosi pięć godzin, natomiast w weekendy cztery godziny i siedemnaście minut.


W reklamie radiowej wykorzystuje się:
 • dżingle – czyli krótkie, kilkunastosekundowe melodie lub piosenki, festyny i akcje specjalne,
 • rozmowy sponsorowane – polegające na udzielaniu krótkich wywiadów radiowych na ściśle określony temat,
 • konkursy dla słuchaczy – w których reklamodawca finansuje nagrody.
Podstawową formą reklamy radiowej są radiowe spoty reklamowe.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

poniedziałek, 14 listopada 2011

Billboard (reklama filmowa) - informacje podstawowe


Billboard 


- krótki film reklamowy trwający zazwyczaj 8 sekund wskazujący sponsora danego programu telewizyjnego.

Kwestie związane ze sponsoringiem w telewizji reguluje Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Dz.U. z 2000 r. Nr 65, poz. 785). 
Zgodnie z polskim prawem billboard sponsorski nie może trwać dłużej niż 8 sek. Gdy sponsorów jest dwóch łącznie wskazanie sponsorskie może trwać 15 sek. a gdy jest ich więcej - 25 sek. łącznie.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

piątek, 11 listopada 2011

Billboard (reklama) - informacje podstawowe


Billboard 


– dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy, 
stosowany głównie w reklamie zewnętrznej.

Termin określa też nośnik reklamy, będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach. Standard wprowadzony przez Stany Zjednoczone podczas trwania narodowych kampanii reklamowych w 1900 r.


Najpopularniejsze formaty nośników sieciowych (tj. standaryzowanych) stosowane w Polsce to:

 • billboardy/freeboardy 12 m² o formacie 5,04x2,38 metra (tzw. format europejski);
 • billboardy/freeboardy 12 m² o formacie 4x3 metry;
 • billboardy/freeboardy 18 m² o formacie 6x3 metry;
 • billboardy/freeboardy 36 m² o formacie 12x3 metry;
 • billboardy/freeboardy 48 m² o formacie 12x4 metry;
 • citylighty 1,2x1,8 na wiatach przystanków miejskich;
 • inne citylighty 1,2x1,8 – naścienne, wolnostojące, na latarniach;
 • billboardy 6 m² (aktualnie spotykane w metrze).

Głównie w dużych miastach występują również megaboardy, mające najczęściej formaty niestandardowe, o powierzchniach powyżej 50 m² i dochodzących nawet do 300 m² (reklamy na budynkach).Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

wtorek, 8 listopada 2011

Reklama porównawcza - informacje podstawowe


Reklama porównawcza 


– jedna z form reklamy, w której porównuje się przedmiot reklamy z przedmiotem analogicznym konkurencji.


Reklamę porównawczą można podzielić na:

 • reklamę porównawczą bezpośrednią, gdy przedmiot reklamy porównuje się z konkretnym przedmiotem konkurencji: np. cena rozmów telefonicznych u nas jest niższa niż u operatora X.
 • reklamę porównawczą pośrednią, w której nie wymienia się konkretnego przedmiotu konkurencji lecz daje się do zrozumienia w sposób bardziej lub mniej jednoznaczny, o jaki przedmiot i jaką konkurencję chodzi, np. cena rozmów telefonicznych u nas jest niższa niż u wiodącego operatora.

Prawodawstwo niektórych państw reguluje kwestię reklamy porównawczej w ramach przepisów o uczciwej konkurencji.
Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami jeżeli:

 • nie jest reklamą wprowadzająca w błąd,
 • porównuje w sposób rzetelny i dający się zweryfikować,
 • porównuje obiektywnie jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, porównywalnych cech towarów i usług,
 • nie powoduje pomyłek w rozróżnieniu kto kogo porównuje,
 • nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa
 • nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

sobota, 5 listopada 2011

Reklama prasowa - informacje podstawowe


Reklama prasowa 


forma reklamy, dla której środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa.

Do środków przekazu reklamy prasowej zalicza się zarówno „prasę” w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (bądź obraz) pisane i publikowane na papierze (charakteryzujący się statyczną formą przekazu), jak i jej multimedialny odpowiednik występujący w e-gazetach lub e-wydaniach, który obok obrazu statycznego może wykorzystywać również formy ruchome (krótkie filmy, animację), dźwiękowe i interaktywne (quizy, rebusy) angażujące adresata reklamy

Również w postaci tradycyjnej obok wizualnego środka przekazu można znaleźć środki angażujące inne zmysły np.: reklamę zapachową, bądź załączane darmowe próbki produktów (kremy, szampony, przyprawy kulinarne i inne), co wyróżnia ten rodzaj reklamy, dając reklamodawcy możliwość zaprezentowania oferowanego produktu potencjalnym klientom.

Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Prasa codzienna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości istnienia produktu na rynku. 

Do środków przekazu informacji można zaliczyć zarówno gazety (prasę codzienną) jak i czasopisma, magazyny. Reklama prasowa jest niezwykle rozwiniętą formą reklamy o bardzo długich tradycjach. Na jej popularność niewątpliwie wpływa przeświadczenie, że słowo pisane jest bardziej wiarygodne i wzbudza mniej wątpliwości. Za pośrednictwem prasy można docierać do konkretnej grupy odbiorców i przekazywać bardziej szczegółowe informacje o produkcie niż w innych formach reklamy.

Ogłoszenia reklamowe mogą być zamieszczane zarówno w prasie o charakterze ogólnym, jaki i specjalistycznym. Zaletą reklamy prasowej jest przede wszystkim duża częstotliwość informacji oraz możliwość przekazu precyzyjnej i szerokiej informacji reklamowej. Główną wadą reklamy prasowej jest krótki cykl życia mediów prasowych. Z reguły gazetę wyrzuca się zwykle zaraz po przeczytaniu.

Istotnym czynnikiem dla skutecznego oddziaływania reklamy na określone grupy potencjalnych nabywców jest podział prasy na prasę regionalną i prasę o zasięgu ogólnym. Prasa regionalna ma określone grono czytelników i reklamy w niej zamieszczone powinny być skierowane do tego konkretnego segmentu.
O skuteczności reklamy prasowej decyduje przede wszystkim nakład czasopisma oraz częstotliwość jego ukazywania.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

środa, 2 listopada 2011

Reklama tranzytowa - informacje podstawowe


Reklama tranzytowa 


– rodzaj reklamy outdoorowej (zewnętrznej), 
której nośnikami są środki komunikacji: 
autobusy, busy, taksówki, samochody prywatne 
czy też specjalne samochody reklamowe, itd. 

W swej naturze reklama ta przemieszczając się ma duży zasięg. 

Dzięki wprowadzonej na rynek folii One Way Vision 
(nie zmniejszającej widoczności w pojeździe po naklejeniu na szyby)
znacznie zwiększono przestrzeń dla tego typu reklamy i obecnie cały pojazd wraz z szybami może być nośnikiem reklamy.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com