dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

niedziela, 30 października 2011

Kampania reklamowa - informacje podstawowe


Kampania reklamowa 


- zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy.

Działania te skierowane są do wybranej grupy celowej. 
Cele kampanii reklamowej mogą być określone różnie. 

Do głównych celów kampanii reklamowych zalicza się:

 • wzrost sprzedaży
 • wzrost świadomości danego produktu, usługi, marki, itp.
 • wprowadzenie produktu na rynek (launch)
 • ponowne wprowadzenie produktu na rynek w przypadku produktu o bardzo niskiej sprzedaży i/lub świadomości (relaunch)
 • repozycjonowanie produktu na rynku

Kampanie reklamowe mogą odbywać się w jednym medium lub być multimedialne, czyli obejmować działania w wielu różnych mediach. Kampanię przygotowują agencje reklamowe a za dobór i zakup mediów odpowiadają domy mediowe.

Podstawowym parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity oraz (zdaniem starej szkoły marketingowej) zasięg efektywny. Intensywność kampanii w poszczególnych mediach z osobna mierzy się ilością GRP, czyli sumą cząstkowych oglądalności (lub słuchalności, czytelnictwa, itp.) poszczególnych emisji w poszczególnych mediach. Intensywności GRP nie sumuje się pomiędzy mediami ze względu na różnice metodologiczne pomiarów pomiędzy mediami oraz z uwagi na różny charakter komunikatów.

Miernikiem skuteczności kampanii reklamowej może być:
 • wzrost sprzedaży
 • wzrost świadomości marki
 • zmiana percepcji marki, produktu, itp.

Najbardziej znaną polską kampanią reklamową ostatnich lat jest wprowadzenie marki Heyah na rynek. Kampania ta została nagrodzona na Festiwalu Reklamy w Cannes nagrodą Grand Prix, czyli złotym lwem. 
Jest to jedyny Złoty Lew otrzymany przez polski dom mediowy.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

piątek, 28 października 2011

Reklama społeczna - informacje podstawowe


Reklama społeczna

- to reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. 
W języku angielskim reklama społeczna określana jest jako social ad oraz (częściej) jako public service advertising (PSA).

Istnieją kontrowersje co do ścisłego określenia zakresu zainteresowań reklamy społecznej. Przykładowo trudno określić, czy należy do niej reklama artystyczna. Która z jednej strony nie ma konkretnych celów, z drugiej może funkcjonować jako element animacji społeczno-kulturalnej, a ponadto jest formą promowania sztuki jako takiej. Ostatecznie jednak zwykle zostaje ona uznana jako "społeczna".

Natomiast nie każda reklama niekomercyjna jest społeczną - absolutnie za takową nie można uznać reklamy politycznej.

Reklama społeczna a marketing społeczny


Często z reklamą społeczną utożsamia się również inne działania z obrębu marketingu społecznego. Choć z punktu widzenia ortodoksji pojęciowej jest to błędem, w praktyce owo rozszerzenie znaczenia określenia reklama społeczna  w świadomości społecznej znacznie mocniej kojarzy się z komercją, niż słowo reklama - co wpływa na poziom akceptacji zjawiska. przyjęło się w środowiskach z nią związanych. Stało się tak z dwóch przyczyn - po pierwsze wiele działań związanych z reklamą społeczną przenika się z innymi obszarami marketingu społecznego, po drugie określenie marketing.

 

Pomiędzy społecznością a komercją


Reklama społeczna często kojarzona jest z tzw. marketingiem społecznie zaangażowanym . Jest to błąd, gdyż o ile reklama społeczna jest niekomercyjna, o tyle CRM jest formą pośrednią pomiędzy działaniem czysto zarobkowym, a społecznym.

 

Skuteczność


Zmierzenie efektywności reklamy społecznej często jest znacznie trudniejsze, niż w przypadku reklamy komercyjnej. Wynika to między innymi z faktu, iż w reklamie społecznej nie można korzystać z takich wskaźników, jak np. wielkość sprzedaży (chyba że reklama społeczna dotyczy np. apelu o pomoc finansową na określony cel). Mimo to badania skuteczności są możliwe i prowadzone.

Przykłady efektów kampanii reklam społecznych:
 • W listopadzie 1997, tzn. w czasie trwania kampanii Powstrzymać przemoc domową, o 170% względem miesięcy poprzednich wzrosła liczba połączeń z Niebieską Linią.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

wtorek, 25 października 2011

Zasięg efektywny - informacje podstawowe


Zasięg efektywny 


- według starej szkoły marketingu i reklamy - 
procent grupy celowej, który zetknął się z przekazem reklamowym przynajmniej z efektywną częstotliwością.

Efektywna częstotliwość jest to zakładana minimalna liczba kontaktów z przekazem reklamowym, o którym twierdzi się, że jest skuteczny do realizacji celów kampanii reklamowej.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

sobota, 22 października 2011

Dom mediowy - informacje podstawowe


Dom mediowy 


- organizacja marketingowa, której zadaniem jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach masowych.

Domy mediowe wzięły swój początek z agencji reklamowych,
które pierwotnie same planowały i kupowały kampanie reklamowe. 

Wzrastający rynek reklamowy wymógł jednak tworzenie w ramach agencji reklamowych działów mediowych. Dalszy dynamiczny rozwój rynku reklamowego spowodował wyodrębnienie się działów mediowych jako osobnych spółek - właśnie domów mediowych. Krok ten, oprócz wzrostu specjalizacji tychże organizacji, spowodował także możliwość świadczenia usług przez domy mediowe nie tylko klientom rodzimych agencji reklamowych, ale również innym klientom na rynku. 

Główne zadania domu mediowego to:
 • planowanie i zakup mediów
 • negocjacje cen z dostawcami przestrzeni i czasu reklamowego
 • dostarczanie reklamodawcom badań mediowych.

Obecnie w Polsce zdecydowana większość obrotu na rynku reklamowym odbywa się za pośrednictwem domów mediowych.

Większość domów mediowych działających w Polsce należy do międzynarodowych grup reklamowych takich jak: 
Omnicom, WPP, Havas czy Interpublic Group. 

Na rynku polskim funkcjonują także niesieciowe domy mediowe, które stanowią odrębne instytucje i są niezależne od międzynarodowych korporacji medialnych. Badania rynkowe pokazują, że jakość obsługi w niesieciowych domach mediowych nie ustępuje domom sieciowym.

 
Aktualna lista domów mediowych w Polsce: 
 • Sieciowe:
WPP Group: Mediacom, MEC, Mindshare, Maxus
Omnicom Group: Media Direction OMD, PHD Media Direction, Macroscope OMD, Optimum Media OMD,
Interpublic Group: Universal McCann Polska, U2 Media, PanMediaWestern, Initiative Warszawa,
Publicis Groupe: Starcom, Starlink, MediaVest, ZenithOptimedia, Equinox
Havas Media: MPG
Aegis: Carat, Vizeum

 • Niesieciowe:
Effective Media, Infinity Media, Innovations, Media Concept, Media Group, Media On, Mediapol, Pro Media House, Spc House Of Media, Star Media, Value Media

 • Nieuwzględnione w raporcie ze względu na małą ilość respondentów:
Brand Connection, Easymedia, Mastermind Group, The Media Insight

Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

czwartek, 20 października 2011

Agencja reklamowa - informacje podstawowe


Agencja reklamowa 

– firma zajmująca się tworzeniem na zlecenie reklam 
np. radiowych, telewizyjnych, prasowych, internetowych. 

Pierwsza tego typu agencja została otwarta w Filadelfii w 1843 roku. 
Ważną dziedziną jest identyfikacja wizualnakampanii reklamowych. 

Obecnie zauważalne jest rozszerzanie zakresu usług -
oprócz Internetu, outdoor'u to np. reklamy ambientowe i guerilla marketing. 

Agencje reklamowe zajmują się również pełną obsługą graficzną klienta oraz przeprowadzaniem kampanii reklamowych na zlecenia klientów lub domów medialnych.

 

Agencje sieciowe


Sieciowe agencje reklamowe mają spójną, renomowaną markę - a co za tym idzie: strategię, założenia, logotyp. Są to filie firmy rozsiane po całym świecie, działające według określonego modelu, ale tez często posiadające dość dużą swobodę działania. Agencje te zazwyczaj posiadają duży kapitał zagraniczny i prowadzą kampanie koncernów międzynarodowych.

 

Agencje niesieciowe


Agencje niesieciowe są to zazwyczaj firmy z polskim kapitałem, działające niezależnie, czasem w ramach grupy firm. Mogą mieć więcej niż jeden oddział, zazwyczaj na terenie tego samego kraju.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

poniedziałek, 17 października 2011


Outdoor  
(ang. na zewnątrz) 


reklama zewnętrzna, reklama uliczna, out of home, 
nazywany także skrótem ooh dosłownie "poza domem". 

Taka reklama z wykorzystaniem digital signage jest formą digital out-of-home (DOOH) advertising. Jest to wizualna elektroniczna komunikacja. 

Jej celem jest dostarczanie przekazu reklamy do konkretnych miejsc, w określonych porach z treścią dopasowaną do lokalizacji wyświetlacza 
(local advertising).

Outdoor oznacza reklamę eksponowaną na zewnątrz. 
Prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach reklamy: tablicach reklamowych, billboardach, citylightach, słupach ogłoszeniowych, nośnikach zamocowanych na wiatach przystankowych czy kioskach, tablicach elektronicznych, telebimach itp.

Niestandardowym rozwiązaniem w reklamie zewnętrznej jest reklama ambientowa: opakowywanie budynków lub reklama wielkoformatowa z wykorzystaniem form trójwymiarowych.

Outdoor jest elementem działań reklamowych ATL (Above The Line), czyli działań realizowanych poprzez ogólnodostępne, środki masowego przekazu. W odróżnieniu od innych mediów (np. prasy lub telewizji) outdoor przenosi wyłącznie treść reklamową.  


Najpopularniejsze nośniki reklamy zewnętrznej to:

Billboard


Ogólna, popularna nazwa wielkoformatowych tablic przeznaczonych do prezentacji plakatów reklamowych. Najczęściej umieszczany przy ulicach lub przy drogach poza obszarami zabudowanymi. Często oświetlony dla zapewnienia odpowiedniej widoczności plakatu nocą. Najczęściej spotykane wymiary billboardu to 5,04x2,38 m.

 

Citylight

Panel reklamowy o wymiarach 1,20 × 1,80 m. Plakat reklamowy jest zawieszony za szybą z tworzywa i zazwyczaj podświetlony. Montowany w wiatach przystankowych, na latarniach lub wolno stojący.

 

Reklama pneumatyczna

Reklama dmuchana, dmuchaniec. Mobilny pneumatyczny nośnik reklamy outdorowej. Bardzo szybki w montażu. Jest łatwy w transporcie. Zapakowany ma małe gabaryty. Jest lekki i efektowny. Stosowany na wszelkich imprezach plenerowych. Eksponowany na krótki okres.

 

Reklama wielkoformatowa

Zazwyczaj eksponowana bezpośrednio na ścianach budynków lub w czasie remontu budynku na rusztowaniu. Wykonane są z siatki winylowej, backlightubanner, frontlight (nie przepuszcza światła) lub pełnego winylu(przepuszcza światło) .

Przykładem realizacji wolno stojącej jest czterostronny Big Mamut Backlight Stand. Wolno stojąca sześcienna konstrukcja budowlana na własnym fundamencie, której cztery backlightowe powierzchnie ekspozycyjne są oświetlone własnym wewnętrznym źródłem światła LED. Przekaz reklamy nadrukowany jest na przepuszczającym światło materiale techniką druku wielkoformatowego.

Reklamy wielkoformatowe to te, mające powyżej 100 m² powierzchni.

 

Historia

Już w czasach starożytnych stosowano reklamę zewnętrzną w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldach karczm i zajazdach. Umieszczano znaki cechowe w średniowieczncyh uliczkach. Tysiące lat temu Egipcjanie wykorzystywali wysokie skalne obeliski do publikacji prawa. W formie skalnych tablic "ukazało się" prawo mojżeszowe. W 1835 w Nowym Jorku powstał pierwszy plakat zewnętrzny o wymiarach powyżej 50 stóp kwadratowych. Wykonała go pracownia Jared Bell'a, gdzie drukowano zwyczajne plakaty na potrzeby cyrku. W 1900 w Stanach Zjednoczonych podczas trwania narodowych kampanii reklamowych wprowadzono standard Billboardu.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

piątek, 14 października 2011

Reklama ambientowa - informacje podstawowe


Reklama ambientowa 


- to wszelkie formy reklamy niestandardowej
Reklama na przystankach, na środkach komunikacji miejskiej (taksówki, autobusy, tramwaje, metro), samochód z banerem na dachu, cały outdoor oraz indoor (np. reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach).

Łączy dziedziny ATL i BTL. Ambient jest realizowany na specjalne zamówienie klienta pod konkretny produkt i konkretną grupę docelową. Działa on nie tylko kreacją reklamową, ale także formą, w jakiej ona jest wyrażana. Są to zwykle tylko jednorazowe realizacje. Jest to forma reklamy ściśle kontekstowa, w której reklamodawca zwraca uwagę nie tylko na layout, ale także na cały kontekst umieszczenia reklamy. Reklama ambientowa charakteryzuje się wykorzystaniem jednostkowo lub jednocześnie kilku czynników do celów reklamowych. 

Może to być:
 • Niestandardowe wykorzystanie istniejących nośników, np. tablic reklamowych.
 • Wykorzystanie przestrzeni kontekstowej.
 • Wykorzystanie wnętrz w powiązaniu z ich funkcją, np. reklama Stop Piratom Drogowym PZU na szlabanach.
 • Interakcja z otoczeniem.
 • Interakcja z nośnikiem reklamowym.
 • Nowe technologie, np. wykorzystanie technologii bluetooth do ściągania dzwonków i tapet na telefon komórkowy, eksponowanych na nośniku reklamowym bluetooth marketing.

Wykorzystanie co najmniej jednego z tych czynników, a najlepiej większej ich ilości jednocześnie, oznacza "ambientowość" kampanii reklamowej. Nie zawsze daje to korzystny efekt, zobacz np. kontrowersje w związku z kampanią 36.6.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

wtorek, 11 października 2011

Reklama wprowadzająca w błąd - informacje podstawowe


Reklama wprowadzająca w błąd 


- to rodzaj reklamy, który wywołuje mylne wrażenie, co do pochodzenia towaru, wartości czy ilości. Powoduje, że powstałe na jej podstawie wyobrażenia nie są zgodne ze stanem rzeczywistym.


Formy reklamy wprowadzającej w błąd:

 • Reklama kłamliwa (fałszywa) - informacje w niej zawarte są fałszywe pod względem materialnym (co do cech danego produktu), oceniane na podstawie obiektywnej weryfikacji
 • Reklama oszukańcza - umożliwia wieloznaczne rozumienie zawartych w niej treści. Nie podaje fałszywych informacji, przedstawia jednak produkt w sposób tendencyjny, maksymalnie korzystny dla reklamowanego produktu.
 • Reklama niepełna - wprowadza w błąd poprzez pominięcie w reklamie istotnych informacji dla adresata, na przykład nie podaje pojemności dostępnego opakowania
 • Reklama naśladownicza - naśladuje ona reklamę innego przedsiębiorstwa, podobne materiały, naklejki, ulotki o takim samym kształcie, kolorystyce. Dzięki temu reklama oryginalna jest przez odbiorcę przypisywana naśladowcy.
 • Reklama oczywista - wskazuje na cechę produktu, która jest właściwa dla wszystkich produktów danego rodzaju.
 • Reklama przesadna - produkt zachwalany jest za pomocą zwrotów takich jak: „najlepszy”, „najtańszy”, „najzdrowszy”, „jedyny”.
 • Reklama naruszająca cudze oznaczenia handlowe - w celu wprowadzenia w błąd klientów, reklamujący wykorzystuje dobre imię innego przedsiębiorstwa lub jego produktów. Odbywa się to poprzez wykorzystywanie znaków firmowych lub innych oznaczeń indywidualizujących


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

sobota, 8 października 2011

Reklama teaserowa - informacje podstawowe


Reklama teaserowa 
 
 - zwana też reklamą drażniącą jest to typ reklamy dokonywanej w co najmniej dwóch odsłonach. 
W pierwszym etapie podawany jest komunikat mający zaciekawić konsumenta, w drugim etapie podawany jest komunikat właściwy.
 
Teaser musi zaskoczyć, skłonić do myślenia. Sprawdza się podczas wprowadzania na rynek nowej marki, produktu lub poważnej zmiany oferty firmy. Powinien zbudować w odbiorcy napięcie i wyzwolić chęć odgadnięcia, co może się kryć za zagadkowym przekazem. Zachęcony i podrażniony konsument chce wiedzieć więcej, chce znać zakończenie tej bajki, dlatego też oczekuje na jej finał.

Przykład: na billboardzie pojawia się slogan: MOC emocji. Slogan ozdobiony jest rysunkiem głowy byka. W kolejnej odsłonie ciekawość wzbudzona tym komunikatem jest zaspokojona: ujawnia się reklamodawca - jedna z firm ubezpieczeniowych.

Przed piłkarskimi Mistrzostwa Europy w 2008 roku pojawiła się reklama teaserowa z trenerem reprezentacji polski, Leo Beenhakkerem oraz pytanie: "Jakie zmiany ujawni Leo Beenhakker?" (w domyśle - w składzie Polaków).
Po kilku dniach oczekiwania okazało się, że Leo Beenhakker zachęca do zmiany, ale konta w banku BZ WBK: "Zmień konto - dla pieniędzy!"
Teaser w Polsce wykorzystują m.in. Play, Lech, serwis Bezpieczne Firmy.pl, sieci internetowe.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

czwartek, 6 października 2011

Środki upowszechniania reklamy - informacje podstawowe


Środki upowszechniania reklamy 


- różne środki (media) przekazu reklamy różnią się kosztem (ceną), możliwością dotarcia z komunikatem reklamowym do wybranych segmentów publiczności czy firm.

 

Telewizja


Telewizja jest drogim (wysoki koszt zarówno produkcji filmów reklamowych, jak i czasu antenowego), choć prawdopodobnie najskuteczniejszym, środkiem reklamy dóbr i usług konsumpcyjnych. Zaletą tego medium jest jego ogólnokrajowy, a nawet szerszy zasięg.

 

Internet


Internet to coraz powszechniejsze i nabierające coraz większego znaczenia medium stanowi dynamicznie rosnący procentowo udział w rynku reklamowym

Dzieje się to głownie dzięki możliwości personalizowania przekazu, który za pomocą tematycznych serwisów może trafiać bezpośrednio do grup zainteresowanych konkretnymi usługami lub produktami. W każdym sezonie specjaliści od reklamy webowej kreują coraz to nowe kanały dotarcia do użytkowników internetu. Banery w najprzeróżniejszym kształcie, wyskakujące okienka, mailing, przekierowania aż wreszcie coraz popularniejsze reklamy w strumieniach video w niektórych branżach pozwalają powoli przenosić środek ciężkości reklam z innych mediów na internet. W reklamach kierowanych do młodzieży, dotyczących, np. sprzedaży multimediów do telefonów komórkowych, internet już wiedzie dominującą rolę. Duże postęp również nastąpił w sprzedaży usług specjalistycznych wymagających konfrontacji wielu ofert, np. przy wyborze kredytów hipotecznych.

 

Radio


Radio jest tanim i bardzo powszechnym medium reklamowym. Operuje głosem i muzyką, dlatego umiejętnie łącząc te dwa elementy, i często powtarzając reklamę, można szczególnie skutecznie utrwalać w świadomości słuchaczy slogany reklamowe zwłaszcza nazwę firmy czy produktu.

 

Prasa


Reklama prasowa jest bardzo istotna dla egzystencji prasy. Za pośrednictwem prasy przekazywać można bardziej szczegółowe informacje o produkcie niż przez telewizję i radio. Przede wszystkim jednak, w odróżnieniu od telewizji, prasa daje możliwość bardziej selektywnego docierania z reklamą do wybranych segmentów publiczności: kobiet, hobbystów, właścicieli samochodów czy psów, różnego rodzaju profesjonalistów itp.

 

Prasa regionalna


Prasa regionalna ma z reguły wiernych czytelników, ma też często pozycję monopolisty na danym terenie, jest więc dobrym środkiem przekazu reklamy do społeczności lokalnych.

 

Gazety


Gazety, ze względu na częstotliwość ukazywania się, są dobrym środkiem przekazu reklamy wtedy, gdy decyduje aktualność, a więc w wypadku reklamy informującej o konkursach, wyprzedażach, przecenach, imprezach promocyjnych itp.

 

Czasopisma


Czasopisma mają z reguły większy prestiż, a ich czytelnicy należą przeważnie do grup, których dochody kształtują się powyżej dochodów średnich. Każdy egzemplarz czasopisma jest na ogół czytany przez wiele osób, są one przechowywane, a nawet kolekcjonowane (zwłaszcza pisma hobbystyczne) przez długi czas.

 

Kino


Reklama kinowa ma w przybliżeniu te same zalety i wady, co reklama telewizyjna. Reklama kinowa to dobry środek dotarcia do młodzieży. W odróżnieniu od telewizji reklama kinowa nie oddziałuje na odbiorców w sposób powtarzalny

 

Out-door


Reklama zewnętrzna (out-door) prezentowana jest na ulicach, drogach itp. Najważniejszym środkiem reklamy zewnętrznej są plansze reklamowe czyli (plakaty, tablice, billboardy). Warunkiem skuteczności plansz reklamowych jest nie tylko właściwe ich zaprojektowanie, ale również taka lokalizacja w stosunku do strumieni przechodniów i samochodów, sieci transportu publicznego itp., by ich treści docierały do możliwie największej liczby osób. Zaletą plansz reklamowych jest możliwość skoncentrowania akcji promocyjnej na ściśle określonym obszarze. Kontakt widza z planszami reklamowymi jest krótki, dlatego najważniejszym elementem tej formy reklamy musi być symbol, nazwa firmy i marka, a nie tekst słowny.

 

Inne formy reklamy zewnętrznej


Bilboardy, k-boardy, kasetony świetlne, bannery, litery przestrzenne, stand-upy, szyldy, reklama na środkach transportu.
Reklamy można również umieszczać na samochodach firmy, na torbach wręczanych nabywcom w sklepach.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

środa, 5 października 2011

Reklama - informacje podstawowe


Reklama
  (z łac. reclamo, reclamare) 


– informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. 
Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei 
(np. promowanie marki).

Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego.

Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy – np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca – co jest na pograniczu reklamy i korupcji.

Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej.


Ważną cechą odróżniającą w komunikacji poprzez media reklamę od public relations jest to, że reklama jest formą płatną, tzn. reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego i ma nad tym komunikatem pełną kontrolę.

Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi. Można jednak wyróżnić również reklamę społeczną oraz reklamę polityczną

Ponadto istnieją zjawiska łączące ze sobą wymienione typy reklam – reklamy powstające w ramach kampanii marketingowych łączących cele komercyjne z celami społecznymi (tak prowadzony marketing określa się mianem marketingu społecznie zaangażowanego (ang. Cause Related Marketing). 
Tego typu reklam nie należy mylić z reklamami społecznymi.

 

Historia reklamy


Swoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych. 
Stosowali reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldów karczmy, zajazdy. Średniowieczni handlowcy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W ten sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy – reklama ustna.

W starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Miała ona charakter spisanych informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Wynalezienie przez Gutenberga druku zrewolucjonizowało reklamę. Za umowną datę wynalezienia druku uznaje się rok 1450. Pojawiły się pierwsze gazety a w nich pierwsze reklamy prasowe.
 • Ok. 1480 roku wydrukowano w Anglii pierwszą reklamę prasową (wskazówki dla duchownych dotyczące Wielkanocy).
 • 14 października 1612 – w Paryżu wydrukowana pierwsza reklama w gazecie „Journal General d'Affiches”.
 • 1704 – pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa (w Europie reklamy na łamach tygodników obecne były już wcześniej – w XVII wieku)
 • 1843 – w Filadelfii rozpoczął działalność pierwszy agent reklamowy Volney Palmer. Zajmował się zbieraniem ogłoszeń reklamowych i umieszczaniem ich w prasie. Można powiedzieć, że była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa.
 • 1893 – w Stanach Zjednoczonych wydano około 50 tysięcy dolarów na reklamę.
 • 1925 – profesor Olgierd Langer jako pierwszy w Polsce rozpoczyna cykl wykładów o reklamie w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie
 • 1941 – w Stanach Zjednoczonych pojawiła się pierwsza reklama telewizyjna.
 • 1989 – w Polsce zaczął się rozwijać rynek reklamy komercyjnej.

 

Etapy projektowania reklamy

 1. Tworzenie świadomości produktu, firmy lub marki.
 2. Wzbudzanie zainteresowania produktem, firmą lub marką.
 3. Wzbudzanie pożądania oferty.
 4. Wywoływanie oczekiwanej akcji (np. zakupu).

 

Korzyści reklamy

 1. Powszechna informacja o produkcie.
 2. Finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej.
 3. Kształtowanie postaw społecznych.

 

Zagrożenia płynące z reklamy

 1. Wprowadzenie w błąd reklamobiorcy.
 2. Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych.
 3. Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę.
 4. Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny.
 5. Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.

 

Funkcje reklamy

 1. Edukacyjna
 2. Informacyjna
 3. Wspierania sprzedaży (przypominanie, nakłanianie)
 4. Konkurencyjna
 5. Manipulacyjna
 6. Komplementarności

 

Rodzaje reklamy ze względu na treść

 • reklama podprogowa
 • reklama informacyjna
 • reklama przypominająca
 • reklama wspierająca
 • reklama stabilizująca
 • reklama ukryta
 • reklama wprowadzająca w błąd
 • reklama uciążliwa

 

Rodzaje reklamy ze względu na media

 • reklama internetowa
 • reklama telewizyjna
 • reklama prasowa
 • reklama radiowa
 • billboard (reklama)
 • reklama tranzytowa
 • reklama mobilna
 • reklama ambientowa
 • Reklama zewnętrzna
 • spamZapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com

Witaj na www.reklama-z-google.blogspot.com !

Blog stworzony dla osób zainteresowanych sprawdzoną i skuteczną reklamą, nie tylko w internecie.

Znajdziesz tutaj ciekawe i przydatne informacje dotyczące reklamy w google: dowiesz się jak je umieścić, jak na nich zarobić, w czym pomagają, jak działają oraz jak je wykorzystać w sposób korzystny dla Ciebie.

Poznasz rodzaje reklam, dowiesz się czym jest auto reklama
Nauczymy Cię jak prowadzić skuteczną kampanię reklamową oraz podpowiemy co zrobić aby reklama byłą przekonująca.

Opiszemy na czym polega reklama strony internetowej
Podamy przykłady skutecznych reklam, pokażemy jak powinna wyglądać dobra reklama samochodowa.

Dowiesz się czym charakteryzuje się reklama firm oraz gdzie najlepiej promować swój biznes.

Wskażemy sposoby na reklamę prasową oraz reklamę telewizyjną i powiemy co zrobić aby w gazecie lub telewizorze zamieścić artykuł o swojej firmie.

Dodatkowo dowiesz się czym powinna charakteryzować się dobra reklama produktu, jak wykorzystać reklamę na facebooku lub naszej-klasie.

Przyjrzymy się reklamą kontekstowym, ciekawym reklamą wizualnym oraz spotykanych coraz częściej reklamą świetlnym.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.reklama-z-google.blogspot.com